Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.denzelofsweden.se. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Denzel of Sweden AB, Org.nr 559045-8294, Kvartsgatan 6, SE-749 40 Enköping (hädanefter ”Denzel of Sweden”).

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till dessa villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren och före du använder vår sida.

BEKRÄFTELSE

När vi väl tagit emot en beställning av dig så kommer vi att skicka en bekräftelse till din email-adress. Det är därför viktigt att du skriver in rätt email-adress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.

BETALNING

Du kan välja att betala med bank- eller kreditkort eller genom faktura (administreras via Klarna och gäller endast leveranser i Sverige, Tyskland, Norge, Danmark och Finland). I övriga länder hanteras våra kortbetalningar av Adyen. Denzel of Sweden hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer.

BETALNING MED KORT

Betala med ditt bank- eller kreditkort säkert över nätet. Dina kortuppgifter skickas direkt till din bank och kan inte läsas eller kommas åt av någon annan än din bank. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din order så kan den dock automatisk komma att avbeställas.

BETALNING MOT FAKTURA

När du väljer att betala via faktura kan du välja att betala såväl på dagen för beställningen som senare (upp till 14 dagar från datum för beställning). Det är viktigt att du är skriven på den adress som du önskar leverans till. Du har också möjlighet att dela upp din betalning. Allt görs i samarbete med Klarna.

PRISER

Alla priser som du ser på Denzel of Swedens webbsida är inklusive moms.
Länder som inte är med i EU är föremål för särskilda moms- och tullförpliktelser.

BESTÄLLNINGAR

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas till polisen. Detsamma gäller eventuella beställningar där Denzel of Sweden misstänker brott.

Denzel of Sweden förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera priser på erlagda beställningar. Ifall ett angivet pris för en vara är uppenbart felaktigt så kan Denzel of Sweden avbryta köpet och istället betala tillbaka pengarna till kunden.

RETURER OCH ÅNGERRÄTT

Privata kunder har rätt att returnera en beställning inom 30 dagar från att de mottagit den. Denna rätt gäller dock under förutsättning att produkten och dess förpackning är i oförändrat skick. Om kunder utnyttjar sin rätt att skicka tillbaka sin order ska de kontakta Denzel of Sweden för att få en adress att skicka varorna till. Kostnaderna för att skicka tillbaka produkterna betalas av kunden. Om en försändelse skadas under transport till kunden, så ska Denzel of Sweden kontaktas inom 7 dagar från att kunden mottagit försändelsen. Vid ej uthämtad vara debiteras kund med 150 sek i transportkostnad.

GARANTI

Garantitiden är 1 år från köpdatum. Garantin täcker tillverkningsfel på klockan som sådan (urverk, glas och bouet). Andra delar än nu nämnda täcks inte av garantin. För att få en order utbytt under denna garanti, vänligen använd vårt kontaktformulär på ”kontakta oss” sidan. I ditt email så behöver du specificera ditt namn, din adress, ordernummer och en detaljerad beskrivning av den aktuella frågan. Slutligen, skriv ”returnering av köp” som ämnesrubrik i ditt email.

Vänligen notera att kostnader kommer att tas för reparationer/returer i följande fall. Detta gäller även under garantitiden.

– Fel eller skada orsakad av olämplig användning eller vårdslöshet (stötskador, bucklor på klockan, krossat glas etc.)
– Fel eller skada orsakad av eld, vatten eller en naturkatastrof
– Naturliga estetiska förändringar som uppstått till följd av normal användning eller åldrande (mindre repor, ändring av färg på bandet, flagnande av metallen)
– För det fall det inte framgår av garantin till klockan var och när klockan har inhandlats, eller om denna information har ändrats på garantin
– Om garantin inte skickats med klockan i samband med reklamationen/reparationen

Kostnad kommer att tas för utbyte av klockans batteri även under garantitiden.

Klockfodralet, urtavlan, klockglaset och andra delar kan komma att bytas ut med ersättningsdelar om originaldelar inte finns tillgängliga.

Den här garantin garanterar att du kan få fria reparationer/returer i enlighet med nu nämnda villkor och inom den tid som gäller för garantin. Garantin begränsar inte någon laglig rätt som gäller för dig som kund.
Personlig information

När du handlar på vår webbsida så kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Denzel of Sweden behandlar all personlig information som konfidentiell. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du kan få detta ändrat eller borttaget. Denzel of Sweden kan också använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbsida. Här kan du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies.

PRODUKTINFORMATION

Denzel of Sweden har rätten att ändra priser, ta extra kostnader och ändra produktinformation utan föregående meddelande därom. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Vi förbehåller oss dock för eventuella fel som kan förekomma på sidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar klockans rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

LEVERANSER OCH AVBESTÄLLNINGAR

Leveranser görs i samarbete med DHL och svenska posten. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta Denzel of Swedens kundtjänst eller genom att använda kontaktformuläret på Denzel of Swedens websida inom 30 dagar från att du fått varorna. Detta är dock under förutsättning att varorna inte packats upp och är i samma skick som när du fick dem ( Skyddsplasten skall sitta kvar på glaset, samt på spännet på meshklockorna ). 

För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är så pass försenad att du inte längre vill genomföra köpet är det på ditt ansvar att göra en avbeställning. För det fall försändelsen redan har skickats måste du ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän du har fått en bekräftelse antingen via mail eller telefon av Denzel of Sweden. Om en produkt inte längre säljs har Denzel of Sweden rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. Denzel of Sweden kommer att underrätta kunden om en returvara eller om motsvarande produkter finns tillgängliga.

KUNDKLAGOMÅL

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.

Eventuella klagomål ska göras till Denzel of Swedens kundtjänst och via vårt kontaktformulär på denna websida. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så kommer vi att återkomma till dig inom kort med instruktioner hur du ska gå till väga för återlämning av varan.

Felaktiga produkter som återlämnas till Denzel of Sweden ska alltjämt behandlas varsamt och som om de var felfria. När det gäller samtliga returer är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transporten. För det fall att en återlämnad produkt inte har några fel kommer Denzel of Sweden ta ut en avgift om 150 SEK i transportkostnad. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning.

ANSVAR

Denzel of Swedens ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor. Denzel of Sweden har inget ansvar för indirekta förluster (t. ex. förlorad nedtid, förlorad data, extra arbete eller andra former av ekonomisk skada).

FORCE MAJEURE

Denzel of Sweden ska undantas från skadeståndsansvar eller andra påföljder till följd av omständigheter bortom Denzel of Swedens kontroll. Som sådana omständigheter räknas statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Denzel of Sweden eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Denzel of Sweden gör inget anspråk på ägande av sådant innehåll (bilder, foton och videos m.m.) och tar inget juridiskt ansvar för det. För det fall du till exempel misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på websidan, vänligen kontakta vår kundservice.

ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir Denzel of Swedens egendom tills full betalning är gjord.

BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen- Denzel of Sweden förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna websida. I den mån lag tillåter det ska svenska domstolar ha exklusiv jurisdiktion vad gäller någon tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, bortsett ifrån den mån Denzel of Sweden självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare i dennes hemort.

UPPSÄGNING

Denzel of Sweden förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om Denzel of Sweden misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

ÄNDRINGAR

Denzel of Sweden kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss så kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Denzel of Sweden. Du ska därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.

Dessa allmänna villkor var senast uppdaterade 2018-07-05

(+46) 076 408 74 85

1-3 vardagar. Skickas till ditt närmaste PostNord utlämningsställe.